Comunicat davant la cadena humana a Euskal Herria

CATALÀ

gureeskudagoEl proper diumenge 8 de juny se celebra a Euskal Herria la cadena humana pel dret a decidir, organitzada pel col·lectiu Gure Esku Dago, que connectarà Durango, a Euskadi, amb Iruñea, a Nafarroa. Davant aquesta celebració, des del Front Revolucionari dels Països Catalans (FRPC), volem expressar:

  1. El suport a les iniciatives que caminin cap al dret a l’autodeterminació de les colònies i dels pobles oprimits. En paraules de Lenin, “el proletariat no pot deixar de lluitar contra la retenció violenta de les nacions oprimides dins de les fronteres d’un Estat donat, i això significa lluitar pel dret a l’autodeterminació. El proletariat ha de reivindicar la llibertat de separació política per a les colònies i nacions oprimides per “la seva” nació. En cas contrari, l’internacionalisme del proletariat quedarà en un concepte buit i verbal; resultaran impossibles la confiança i la solidaritat de classe entre els obrers de la nació oprimida i els de la nació opressora”.
  2. Donem total suport a la iniciativa de la Gure Esku Dago, perquè defensa aquest dret de tots els pobles oprimits a autodeterminar-se, mitjançant un referèndum que, tal i com defensava Lenin, ha de fer-se en el poble oprimit i no en el poble opressor.
  3. Animem a la participació a la cadena humana i que es converteixi en una reivindicació social a favor del socialisme, el feminisme, l’euskaldun i l’internacionalisme proletari a Euskal Herria, sense oblidar totes aquelles persones que estan preses per motius polítics, algunes lluny del seu país, per les quals demanem la tornada a la seva terra i la seva amnistia.
  4. Defensem explícitament el dret a l’autodeterminació d’Euskal Herria per arribar al socialisme i acabar amb l’opressió que exerceixen Espanya i França contra els territoris euskaldunes i reafirmem el nostre compromís amb les diferents lluites d’alliberament nacional arreu del món, però, en especial, a la Península Ibèrica.

La solidaritat és la tendresa dels pobles.

Des dels Països Catalans, Gora Euskal Herria askatuta eta sozialista.

Països Catalans, a 7 de juny de 2014

 

CASTELLÀ

gureeskudagoEl próximo domingo 8 de junio se celebra en Euskal Herria la cadena humana por el derecho a decidir, organizada por el colectivo Gure Esku Dago, que conectará Durango, en Euskadi, con Iruñea, en Nafarroa. Ante esta celebración desde el Front Revolucionari dels Països Catalans (FRPC), queremos expresar:

  1. El apoyo a las iniciativas que caminen hacia el derecho a la autodeterminación de las colonias y de los pueblos oprimidos. En palabras de Lenin, “el proletariado no puede dejar de luchar contra la retención violenta de las naciones oprimidas dentro de las fronteras de un Estado dado, y esto significa luchar por el derecho a la autodeterminación. El proletariado debe reivindicar la libertad de separación política para las colonias y naciones oprimidas por “su” nación. En caso contrario, el internacionalismo del proletariado quedará en un concepto vacío y verbal; resultarán imposibles la confianza y la solidaridad de clase entre los obreros de la nación oprimida y los de la nación opresora”.
  2. Damos total apoyo a la iniciativa de la Gure Esku Dago, porque defiende este derecho de todos los pueblos oprimidos a autodeterminarse, mediante un referéndum que, tal y como defendía Lenin, debe hacerse en el pueblo oprimido y no en el opresor.
  3. Animamos a la participación en la cadena humana y que se convierta en una reivindicación social a favor del socialismo, el feminismo, el euskaldun y el internacionalismo proletario en Euskal Herria, sin olvidar todas aquellas personas que están presas por motivos políticos, algunas lejos de su país, por las que pedimos la vuelta a su tierra y su amnistía.
  4. Defendemos explícitamente el derecho a la autodeterminación de Euskal Herria para llegar al socialismo y acabar con la opresión que ejercen España y Francia contra los territorios euskaldunes y reafirmamos nuestro compromiso con las diferentes luchas de liberación nacional en el mundo, pero, en especial, en la Península Ibérica.

La solidaridad es la ternura de los pueblos.

Desde els Països Catalans, Gora Euskal Herria askatuta eta sozialista.

Països Catalans, 7 de Junio de 2014